+359 2 465 0565;   +359 890 343 459

[email protected]

Вход в b2b

Нашата компания е успяла да спечели доверието на своите клиенти и партньори в туристическия бизнес със старание, коректност и чрез стремеж за изграждане на добри междуличностни взаимоотношения.


Добрите отзиви от нашите клиенти са от огромно значение за нас, тъй като те са спечелени благодарение на блестящото обслужване и организация.


Създадохме нашето фирмено кредо, което ни помага да предлагаме впечатляващи и удовлетворяващи пътувания, като увеличаваме стойността на всеки пътуващ опит и създаваме възможности, чрез които хората могат да се срещнат с други хора и да се насладят, както на природата, така и на културата чрез своите пътувания.


Ние признаваме, че защитата на личната информация на нашите клиенти и на всички, които са свързани с нашата компания, е фирмена социална отговорност.


Затова се ангажираме да следваме следната политика в защита на клиентския и партньорски интерес:  


Да прилагаме правила за безопасност, за да управляваме рисковете, свързани с цялата лична информация, която се обработва в нашата компания, като например достъп до нея по неразрешен начин, изтичане, изгубване или злонамерено повреждане или унищожаване, както и организационни мерки за предотвратяване на рисковете и корективни мерки, ако възникне проблем. В случай на възлагане на някои от нашите операции на други компании, обработващи лична информация, ние ще поискаме и ще контролираме тези изпълнители да обработват съответната лична информация по същия начин, както се обработва в нашата компания. Ще спазваме законите и наредбите за защита на личната информация, правителствените насоки и други социални норми и ще се стремим непрекъснато да подобряваме системата за управление чрез редовен преглед.

Да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, предлагайки разнообразие от дестинации по цял свят.

Редовна актуализация на предлаганите оферти с подробна и изчерпателна информация, за постигане на максимална oсведоменост.

Публикуване на актуален снимков материал, чрез който клиентите да добият по-ясна представа за мястото, което са решили да посетят.

Предлагаме пълно 100% сътрудничество и готовност да откликнем на клиентските въпроси, с цел осигуряване на максимално добро преживяване.

Осигуряваме гъвкавост и готовност да реагираме във всякакви ситуации.

Разполагаме с надеждни партньори, за които гарантираме изключително качество и надеждно обслужване.

Стараем се да осигурим висок стандарт и качество на предлаганите услуги, с цел да удовлетвореността на клиентите.

Зачитаме правата на клиентите.

Уважаваме моралните ценности на служителите на фирмата.

Ежедневно старание да подобряваме дейността на фирмата.


Реализацията на тази политика е възможна само чрез поддържане и изпълнение на изискванията и непрекъснат стремеж за подобряване на работния процес и обслужването на клиенти.


Управителят на Luxutour.com е убеден, че служителите във фирмата реално осъзнават своята роля и ще продължат да работят за успеха и развитието на компанията.