+359 24 650 565;   +359 890 343 459

[email protected]

Вход в b2b

Нашата компания е успяла да спечели доверието на своите клиенти и партньори в туристическия бизнес със старание, коректност и чрез стремеж за изграждане на добри междуличностни взаимоотношения.

Добрите отзиви от нашите клиенти са от огромно значение за нас, тъй като те са спечелени благодарение на блестящото обслужване и организация.

Създадохме нашето фирмено кредо, което ни помага да предлагаме впечатляващи и удовлетворяващи пътувания, като увеличаваме стойността на всеки пътуващ опит и създаваме възможности, чрез които хората могат да се срещнат с други хора и да се насладят, както на природата, така и на културата чрез своите пътувания.

Ние признаваме, че защитата на личната информация на нашите клиенти и на всички, които са свързани с нашата компания, е фирмена социална отговорност. Затова се ангажираме да следваме следната политика в защита на клиентския и партньорски интерес:  

 1. Да прилагаме правила за безопасност, за да управляваме рисковете, свързани с цялата лична информация, която се обработва в нашата компания, като например достъп до нея по неразрешен начин, изтичане, изгубване или злонамерено повреждане или унищожаване, както и организационни мерки за предотвратяване на рисковете и корективни мерки, ако възникне проблем. В случай на възлагане на някои от нашите операции на други компании, обработващи лична информация, ние ще поискаме и ще контролираме тези изпълнители да обработват съответната лична информация по същия начин, както се обработва в нашата компания. Ще спазваме законите и наредбите за защита на личната информация, правителствените насоки и други социални норми и ще се стремим непрекъснато да подобряваме системата за управление чрез редовен преглед.
 2. Да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, предлагайки разнообразие от дестинации по цял свят.
 3. Редовна актуализация на предлаганите оферти с подробна и изчерпателна информация, за постигане на максимална oсведоменост.
 4. Публикуване на актуален снимков материал, чрез който клиентите да добият по-ясна представа за мястото, което са решили да посетят.
 5. Предлагаме пълно 100% сътрудничество и готовност да откликнем на клиентските въпроси, с цел осигуряване на максимално добро преживяване.
 6. Осигуряваме гъвкавост и готовност да реагираме във всякакви ситуации.
 7. Разполагаме с надеждни партньори, за които гарантираме изключително качество и надеждно обслужване.
 8. Стараем се да осигурим висок стандарт и качество на предлаганите услуги, с цел да удовлетвореността на клиентите.
 9. Зачитаме правата на клиентите.
 10. Уважаваме моралните ценности на служителите на фирмата.
 11. Ежедневно старание да подобряваме дейността на фирмата.

Реализацията на тази политика е възможна само чрез поддържане и изпълнение на изискванията и непрекъснат стремеж за подобряване на работния процес и обслужването на клиенти.

Управителят на Луксутур е убеден, че служителите във фирмата реално осъзнават своята роля и ще продължат да работят за успеха и развието и.