+359 2 465 0565;   +359 890 343 459

[email protected]

Вход в b2b

„ЛУКСУТУР БГ“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

На 21.12.2020 г. „Луксутур БГ“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0150-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 54 240,52 лв., от които 46 104,44 европейско и 8 136,08 национално финансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца (начало 21.12.2020 г. и край 21.03.2021 г.) и се финансира от ОПИК 2014-2020. В резултат от изпълнението на проекта, благодарение на грантовото финансиране компанията съумя да покрие неотложни разходи за възнаграждения и външни услуги, да осигури устойчивост на резултатите и да създаде реални предпоставки за бъдещ ръст на приходите след преодоляване последствията от COVID-19.