+359 2 465 0565;   +359 890 343 459

[email protected]

Вход в b2b

Африка е едно от най-предпочитаните места за екзотични почивки. Площта ѝ възлиза на 30 221 532 квадратни километра, което е 6% от общата площ на Земята и около 20,4% от сушата. Населението е над 800 млн. души, разпределени в 61 държави и територии. Африка е обградена от Атлантическия океан на запад, Индийския океан на изток, Червено море на североизток, и Средиземно море на север. Континентът има 52 суверенни държави, включително остров Мадагаскар, редица други островни групи и Сахарска арабска демократична република, държава-членка на Африканския съюз, чиято държавност се оспорва от Мароко.

Африка е разположена от двете страни на Екватора, което е предпоставка за обхващането на редица климатични зони. Единственият континент, който стига от северния умерен до южния умерен пояс. Меридианът Гринуич също преминава по нейната територия.
Континентът се разделя на четири основни географски региона:

Северна Африка — пустинен и полупустинен регион, където се намират едни от най-големите държави на континента. Населението е предимно мюсюлманско и френскоговорящо.

Западна Африка — с повече валежи от Северна Африка, смесено християнско и мюсюлманско население. Някои от най-западните страни (Сиера Леоне, Либерия) се отличават с много влажен климат.
Източна Африка — разнообразна в езиково и религиозно отношение, по-скоро християнско население. Туризмът е добре застъпен в тази част от източно-африканските държави, най-вече Кения и Танзания.
Южна Африка — предимно англоговорящо християнско население. Република Южна Африка е най-добре развитата страна на континента и е основна туристическа дестинация.

В Африка симетрично на екватора ca разположени 4 климатични пояса: екваториален, субекваториален, тропичен и субтропичен. Тази характерна особеност на географското разположение е причина в различните части на континента да няма големи температурни амплитуди. Въпреки това различията в релефа и въздушните течения са предпоставка за образуването едновременно на екваториални гори, савани, полупустини, пустини.
Най-горещите точки на континента са в Северна Африка, където се намира най-голямата пустиня в света — Сахара. Разредеността на въздуха и високите нива на слънчева радиация в централните части на пустинята са причина през деня температурите да са много високи, а през нощта те да падат до почти минусови стойности.

Културното разнообразие на Африка включва арабската култура от Северна Африка, пренесената от колонизаторите западноевропейска култура и разбира се огромното многообразие на местните културни общности, формирани по етнически признак.

Следи от културите на древни цивилизации са намерени предимно в Северна Африка - районът на Египет, Судан, Либия, Алжир, Тунис и Мароко. В пустинята Сахара в планинските ѝ части са открити рисунки по скалите останали от пещерната епоха – планината Тибести. По-голямата част от чернокожото население не е оставило следи за своята култура в миналато, поради отсъствие на азбука и ниската степен на обществено развитие.

Многообразието от религии е присъщо за Африка. Най-значимо присъствие имат ислямът и християнството. Ислямът е разпространен в северните части на континента, вследствие на арабската експанзия през Средновековието. Тук е застъпено сунитство. Разпространението на християнството започва още по времето на Римската империя. Първо се християнизират жителите на провинция Египет. Днес наследници на тези ранно християнизирани хора се считат коптите. В малко по-късен етап се християнизират и етиопците. Днес по-голямата част от населението също изповядва християнската вяра, като се счита, че тяхната църква принадлежи към източно православния свят.

Страните в Африка в момента са 54. Повечето от тях са били колонии на различни колониални империи, сред които най-силно развити са Южна Африка, Мароко, Тунис, Кения, Танзания и Мавриций, където голяма част от приходите са от туризъм.